ضرورت کانکس

 

ضرورت استفاده از کانکس چیست ؟

یکی از مهمترین مباحثی که در استفاده از کانکس موجود می باشد. خرید کانکس توسط دولت و دپو کردن آن در انبار های موجود و مناطق زلزله خیز می باشد.

زیرا در هنگام وقوع زلزله یکی از ضروری ترین نیاز ها موجود بودن محل اسکان می باشد و سریعترین، بهترین، و مقرون به صرفه ترین راه خرید کانکس می باشد.

زیرا دیگری نیازی به بنا مصالح ساختمانی ابزار الات و ... برای تهیه مسکن نمی باشد و در سریعترین زمان ممکن بدون نیاز به مصالح ساختمانی و با نیروی به مراتب کمتر سازه مذکور شاخته شده و در اختیاری مردمانی که دچار زلزله شده اند قرار می گیرد.

بنابراین مسئولین باید به این فکر باشند که منابع مورد نیاز را تهیه کنند تا در صورتی حوادثی اینچنین مانند سر پل ذهاب، بم و .... دچار سردرگمی نشویم.