ویلای پیش ساخته سازه ای پیش ساخته است که بدنه ی آن از جنی فلزی می باشد. بدین معنی که شاسی ویلای پیش ساخته از تیر آهن  و بدنه ی ویلای پیش ساخته از پروفیل و قوطی استفاده شده است است.
بنابراین ویلای پیش ساخته دارای اوار نمی باشد و اینرو ضد زلزله می باشد.
همچنین در انتخاب طرح های داخلی ویلای پیش ساخته انتخاب های متعددی وجود دارد که می شود از پی وی سی های طرح دار (که دارای 30 طرح مختلف می باشند) استفاده کرد و یا همچنین از کناف و کاغذ دیواری
نمای بیرونی ویلای پیش ساخته میتواند از سمنت برد یا الیاف سیمانی باشد که این نیز می تواند به رنگ دلخواه مشتری رنگ شود.
یکی دیگر از مزایای ویلای پیش ساخته سریع الجرا بودن آن است، به طوری که سازه در زمان کوتاهی ساخته می شود و نیاز به ماه ها زمان برای بهره برداری ندارد. از دیگر مزایای ویلای پیش ساخته قابل حمل بودن است.
همچنین ویلای پیش ساخته از نظر اقتصادی به صرفه نیز می باشد و کمتر از بنایی از نظر هزینه است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

V1

 

V2

 

V3

 

V4

 

V5

 

V6

 

کد 1

 

کد 2

 

کد 3

 

کد 2

 

کد 3 

 

کد 4

 

کد 5

 

 کد 6

 

کد 7

 

کد 8

 

کد 9

 

کد 10

 

کد 11

 

کد 12

 

کد 13

کد 14