کانکس سازه ای فلزی است که کاربردهای بسیاری دارد یکی از کاربردهای آن این است که از کانکس برای تجهیز کارگاه ها استفاده می شود  و یا هنگامی که پروژه ی ساختمانی در دست احداث است از کانکس استفاده می کنند. از این جهت برای اسکان موقت برای کارگران و کارمندانی که مشغول کار هستند از کانکس استفاده می شود. زیرا کانکس مسقف است و از ریزش برف و باران جلوگیری می کند و همچنین در مقابل سرما به دلیل عایق بندی مناسبی که دارد محفوظ است. همچنین در تجهیز کارگاهی از کانکس به عنوان انباری نیز استفاده میشود بدین منظور که ابزارآلات و وسایل را در آن می گزارند زیرا در مقابل باران مقاوم است بدین دلیل که در هنگام ساخت اسکلت و سازه، کانکس به طور کامل آب بندی شده است. و جایی برای نفوذ آب باقی نمانده است. از همین رو کانکس یه انتخاب مناسب و بجا برای تجهیز کارگاهی است. همچنین از نطر اقتصادی نیز مقرون به صرفه است. 

 

کد 0

 

کانکس

 

کانکس

 

کانکس

 

 

 

کد 01

 

 کد 02

 

کانکس

 

کد 03

 

کد 04

 

کد 05

 

کد 06

 

کد 07

 

کد 08

 

کد 09

 

کد 10

 

کد 11

 

کد 12

 

کد 13

 

کد 14

 

کد 15

 

کد 16

 

کد 17

 

کد 18

 

کد 18