شعبه 1: رباط کریم، سه راهی آدران، به سمت شهریار، شهرک صنعتی کاظم آباد ، 200 متر پایین تر تهران کابین

شعبه 2 : آزادگان شمال به جنوب، بعد از خیابان فیروز بهرام، جنب پمپ بنزین، تهران کابین

شعبه 3  : اتوبان کرج قزوین، ابتدای جاده کردان، 500 متر بعد از پمپ بنزین، تهران کابین

 

شعبه 4 : اتوبان قزوین کرج، به سمت چهار باغ، خیابان علیخان سلطانی، نبش خیابان 9، تهران کابین

 

شعبه5  : اتوبان قزوین رشت، بعد از امام زاده هاشم، سراوان، بعد از پلیس راه رشت، جنب پمپ بنزین باران،تهران کابین

 

 

شماره همراه :  159 28 28 0912

شماره همراه : 00 56 027 0912

شماره دفتر : 00 63 58 56

کانال تلگرام : telegram.me/tehrankabin

صفحه ی اینستاگرام : Instagram/Tehrankabin